ADOPTUJ SI POLITIKA

Prinášať zmenu modlitbou

Ako kresťania veríme, že zjednotením sa v modlitbe môžeme účinne pomôcť dianiu na Slovensku.

MODLITBA NAMIESTO ZLOREČENIA. MODLITBA NAMIESTO PREKLÍNANIA. MODLITBA NAMIESTO HUNDRANIA. MODLITBA NAMIESTO NADÁVOK. MODLITBA NAMIESTO HEJTU.

Túžime povzbudzovať kresťanov do modlitieb za politikov a politickú situáciu na Slovensku, rozvíjať v nich túžbu dobrorečiť a za dobro bojovať na kolenách. Veríme, že môžeme pomôcť budovať kultúru úcty a žehnania namiesto preklínania a zlorečenia. Veríme, že modlitba je pre zmenu spoločnosti dôležitá a že môže priniesť nové, obnovené Slovensko.

ADOPTUJ SI POLITIKA